Giải bài Luyện tập chung sgk toán 5 trang 73

  • 2 Đánh giá

Trước khi chúng ta bước sang một dạng toán mới, thầy cô sẽ hướng dẫn các con củng cố lại một lần nữa những kiến thức trọng tâm về các dạng toán phép chia. Các con chú ý theo dõi để nắm bài tốt hơn và giải toán một cách nhanh chóng và chính xác nhất nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 73 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 266,22 : 34;

b) 483 : 35;

c) 91,08 : 3,6;

d) 3: 6,25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 73 - sgk toán lớp 5

Tính:

a) (128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32

b) 8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 73 - sgk toán lớp 5

Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5l dầu. Hỏi có 120l dầu thì động cơ đó chạy được trong bao nhiêu giờ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 73 - sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) – 1,27 = 13,5 : 4,5

b) + 18,7 = 50,5 : 2,5

c) x 12,5 = 6 x 2,5

=> Xem hướng dẫn giải


  • 23 lượt xem
Chủ đề liên quan