Giải bài : Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình sgk Toán 5 trang 168

  • 1 Đánh giá

Hình hộp chữ nhật, hình lập phương là các hình phổ biến trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, để củng cố cách tính diện tích và thể tích của hai hình này, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Hình hộp chữ nhật

Giải bài : Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình - sgk Toán 5 trang 168

Sxung quanh = (a + b) x 2 x c

Stoàn phần = S xung quanh + Sđáy x 2

V = a x b x c

Hình lập phương

Giải bài : Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình - sgk Toán 5 trang 168

Sxung quanh = a x a x 4

Stoàn phần = a x a x 6

V = a x a x a

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 168 sgk toán lớp 5

Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2,hãy tính diện tích cần quét vôi.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 168 sgk toán lớp 5

Bạn An làm một cái hộp dạng hình lập phương bằng bìa có cạnh 10cm.

a) Tính thể tích cái hộp đó.

b) Nếu dán giấy màu tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì bạn An cần dùng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông giấy màu ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 168 sgk toán lớp 5

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, mỗi giờ được 0,5m3. Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy nước ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 30 lượt xem
Chủ đề liên quan