Giải bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 144

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố kiến thức và bài tập về cộng, trừ, nhân, chia thời gian ; cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 144 sgk toán lớp 5

Một ô tô đi quãng đường 135km hết 3 giờ. Một xe máy cũng đi quãng đường đó hết 4 giờ 30 phút. Hỏi mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 144 sgk toán lớp 5

Một xe máy đi qua chiếc cầu dài 1250m hết 2 phút. Tính vận tốc của xe máy với đơn vị đo là km/giờ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trag 144 sgk toán lớp 5

Một xe ngựa đi quãng đường 15,75km hết 1 giờ 45 phút. Tính vận tốc của xe ngựa với đơn vị đo là m/phút.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trag 144 sgk toán lớp 5

Loài cá heo có thể bơi với vận tốc 72km/giờ. Hỏi với vận tốc đó, cá heo bơi 2400m hết bao nhiêu phút ?

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 144

=> Xem hướng dẫn giải


  • 34 lượt xem
Chủ đề liên quan