Giải câu 4 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 144

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trag 144 sgk toán lớp 5

Loài cá heo có thể bơi với vận tốc 72km/giờ. Hỏi với vận tốc đó, cá heo bơi 2400m hết bao nhiêu phút ?

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 144

Bài làm:

Ta thấy vận tốc của cá heo có đơn vị là 72km/giờ, vì vậy để tính thời gian cá heo bơi ta cần đổi đơn vị quãng đường thành ki-lô-mét.

Bài giải

Đổi : 2400m = 2400 : 1000 km = 2,4km

Thời gian cá heo bơi 2,4km là:

t = s : v = 2,4 : 72 = (giờ)

hay giờ = x 60 phút = 2 (phút)

Đáp số: 2 phút

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021