Giải bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 177

  • 1 Đánh giá

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 177 - Giải tất cả các bài tập trong bài học này - Giải toán lớp 5 dễ hiểu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 177 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05 ;

b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 177 sgk toán lớp 5

Tìm số trung bình cộng của:

a) 19 ; 34 và 46.

b) 2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 177 sgk toán lớp 5

Một lớp học có 19 học sinh trai, số học sinh gái nhiều hơn số học sinh trai 2 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu phần trăm học sinh trai, bao nhiêu phần trăm học sinh gái ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 178 sgk toán lớp 5

Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20% (so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 178 sgk toán lớp 5

Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 18,6km/giờ. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc của dòng nước.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 20 lượt xem
Chủ đề liên quan