Giải câu 5 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 178

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 178 sgk toán lớp 5

Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 18,6km/giờ. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc của dòng nước.

Bài làm:

Theo đề toán ra có sơ đồ:

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 177

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 177

Nhìn vào sơ đồ ta thấy: 2 lần vận tốc dòng nước bằng hiệu vận tốc của tàu thủy khi đi xuôi dòng và khi đi ngược dòng.

Vận tốc tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 18,6km/giờ.

Hai lần vận tốc của dòng nước là:

28,4 - 18,6 = 9,8 (km)

Vận tốc của dòng nước là:

9,8 :2 = 4,9 (km/giờ)

Vận tốc tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ, vận tốc dòng nước là 4,9km/giờ.

Vận tốc của tàu thủy khi nước lặng là:

28,4 - 4,9 = 23,5 (km/giờ)

Hay:

Vận tốc của tàu thủy khi nước lặng là:

18,6 + 4,9 = 23,5 (km/giờ)

Đáp số: 23,5km/giờ ; 4,9 km/giờ,

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021