Giải câu 2 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 165

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 165 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 2,5% + 10,34% ;

b) 56,9% - 34,25% ;

c) 100% - 23% -47,5% ;

Bài làm:

Khi cộng trừ các tỉ số phần trăm, ta thực hiện phép tính như bình thường rồi thêm % vào kết quả tìm được.

a) 2,5% + 10,34% = 12,84% ;

b) 56,9% - 34,25% = 22,65% ;

c) 100% -23% - 47,5% = 77% - 47,5% = 29,5%.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021