Giải bài : Luyện tập về tính diện tích sgk Toán 5 trang 103

  • 1 Đánh giá

Để tính diện tích của các hình không phải là hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành hay hình tam giác chúng ta làm như thế nào ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây, bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Để tính diện tích các hình không phải là hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành hay hình tam giác ta làm như sau:

  • Chia hình thành các hình có thể tính được diện tích như hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành hay hình tam giác.
  • Tính diện tích từng hình đã chia.
  • Cộng tổng diện tích của các hình tính được.

Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên:

Ta có thể thực hiện như sau:

a) Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai hình vuông bằng nhau EGHK, MNPQ.

Giải bài : Luyện tập về diện tích - sgk Toán 5 trang 103

b) Tính:

Độ dài cạnh DC là:

25 + 20 + 25 = 70 (m)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

70 x 40,1 = 2807 (m2)

Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là:

20 x 20 x 2 = 800 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

2807 + 800 = 3607 (m2)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 103 sgk toán lớp 5

Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ bên.

Giải bài : Luyện tập về diện tích - sgk Toán 5 trang 103

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 103 sgk toán lớp 5

Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu đất đó.
Giải bài : Luyện tập về tính diện tích - sgk Toán 5 trang 103

=> Xem hướng dẫn giải


  • 98 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021