Giải câu 3 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 144

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trag 144 sgk toán lớp 5

Một xe ngựa đi quãng đường 15,75km hết 1 giờ 45 phút. Tính vận tốc của xe ngựa với đơn vị đo là m/phút.

Bài làm:

Để vận tốc xe ngựa có đơn vị là m/phút thì quãng đường phải đổi sang đơn vị mét và thời gian phải đổi sang đơn vị là phút.

Bài giải

Đổi :15,75km = 15750m;

1 giờ 45 phút = 60 phút + 45 phút = 105 phút.

Vận tốc của xe ngựa được tính theo đơn vị m/phút là:

v = s : t = 15750 : 105 = 150 (m/phút)

Đáp số: 150m/phút.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021