Giải câu 2 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 144

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trag 144 sgk toán lớp 5

Một xe máy đi qua chiếc cầu dài 1250m hết 2 phút. Tính vận tốc của xe máy với đơn vị đo là km/giờ.

Bài làm:

Do đơn vị của vận tốc là km/giờ nên quãng đường ta phải đổi sang đơn vị km và thời gian ta phải đổi sang đơn vị là giờ.

Bài giải

Đổi : 1250m = 1,25 km;

2 phút = giờ = $\frac{1}{30}$

Vận tốc của xe máy là:

1,25 : = 1,25 x 30 = 37,5 (km / giờ)

Đáp số: 37,5km/giờ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021