Giải câu 1 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 169

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 169 sgk toán lớp 5

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

a)

Hình lập phương

(1)

(2)

Độ dài cạnh

12cm

3,5m

Sxung quanh

Stoàn phần

Thể tích

b)

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều cao

5cm

0,6m

Chiều dài

8cm

1,2m

Chiều rộng

6cm

0,5m

Sxung quanh

Stoàn phần

Thể tích

Bài làm:

a) Cột (1):

Sxung quanh = a x a x 4 = 12 x 12 x 4 = 576 cm2

Stoàn phần = a x a x 6 = 12 x 12 x 6 = 864 cm2

V = a x a x a = 12 x 12 x 12 = 1728 cm3

Tương tự ta tính cột (2)

Hình lập phương

(1)

(2)

Độ dài cạnh

12cm

3,5m

Sxung quanh

576cm2

49m2

Stoàn phần

864cm2

73,5m2

Thể tích

1728cm3

42,875m3

b)

Cột (1):

Sxung quanh = (a + b) x 2 x c = (8+6) x 2 x 5 = 140 cm2

Stoàn phần = Sxung quanh + Sđáy x 2 = 140 + 8 x 6 x 2 = 236cm2

V = a x b x c = 8 x 6 x 5 = 240 cm3

Tương tự với cột (2)

Hình hộp chữ nhật

(1)

(2)

Chiều cao

5cm

0,6m

Chiều dài

8cm

1,2m

Chiều rộng

6cm

0,5m

Sxung quanh

140cm2

2,04m2

Stoàn phần

236cm2

3,24m2

Thể tích

240cm3

0,36m3

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021