Giải câu 2 bài Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân Toán 5 trang 47

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 47 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1654m2 = …ha

b) 5000m2 = ….ha

c) 1ha = …km2

d) 15ha =…km2

Bài làm:

a) 1654m2 = 0,1654 ha

b) 5000m2 = 0,5 ha

c) 1ha = 0,01 km2

d) 15ha =0,15 km2

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021