Giải câu 4 bài : Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 151

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 151 sgk toán lớp 5

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 4,5 ; 4,23 ; 4,505 ; 4,203.

b) 72,1 ; 69,8 ; 71,2 ; 69,78.

Bài làm:

a) Ta so sánh phần nguyên: đều là 4

so sánh phần thập phân: 0,505 > 0,5 > 0,23 > 0,203

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 4,203 ;4,23 ; 4,5 ; 4,505 ;

b) Ta so sánh phần nguyên: 69 < 71 <72

so sánh phần thập phân của hai số có phần nguyên là 69 : 0,78 < 0,8

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 69,78 ; 69,8 ; 71,2 ; 72,1 ;

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021