Giải bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 179 (phần 2)

  • 1 Đánh giá

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 179 (phần 2) - Giải tất cả các bài tập trong bài học này - Giải toán lớp 5 dễ hiểu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 180 sgk toán lớp 5

Tuổi của con gái bằng tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng \(\frac{1}{5}\) tuổi mẹ. Tuổi của con gái cộng với tuổi của con trai là 18 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 180 sgk toán lớp 5

Trong cùng một năm, mật độ dân số ở Hà Nội là 2617 người/km2 (nghĩa là cứ mỗi ki-lô-mét vuông có trung bình 2627 người), mật độ dân số ở Sơn La là 61 người/km2 .

a) Cho biết diện tích của Thủ đô Hà Nội là 921km2 , diện tích tỉnh Sơn La là 14 210km2 . Hỏi số dân của tỉnh Sơn La bằng bao nhiêu phần trăm số dân của Hà Nội ?

b) Nếu muốn tăng mật độ dân số của Sơn La lên 100 người/km2 thì số dân của tỉnh Sơn La phải tăng thêm bao nhiêu người ?

(Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi khi giải bài tập này)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021