Giải câu 2 bài : Quãng đường sgk Toán 5 trang 140

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trag 141 sgk toán lớp 5

Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đó.

Bài làm:

Ta thấy vận tốc có đơn vị là km/giờ và thời gian có đơn vị là phút. Vậy nên ta có 2 cách làm như sau:

Cách 1: Đổi thời gian về giờ

Ta có: 15 phút = 15 : 60 giờ = 0,25 giờ

Quãng đường đi được của xe đạp là:

s = v . t = 12,6 x 0,25 = 3,15 (km)

Đáp số: 3,15km.

Cách 2. Đổi đơn vị vận tốc về km/phút

Ta có: 1 giờ = 60 phút nên 12,6km/giờ = 0,21km/phút.

Quãng đường đi được của xe đạp là:

0,21 x 15 = 3,15 (km)

Đáp số: 3,15km.

Chú ý: Ta thường dùng cách 1, vì vận tốc thường được tính theo đơn vị km/h.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021