Giải câu 1 bài: Thể tích hình lập phương sgk Toán 5 trang 122

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 122 sgk toán lớp 5

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Giải bài: Thể tích hình lập phương - sgk Toán 5 trang 122

Bài làm:

Với cột (1) a = 1,5m

Diện tích một mặt là:

S = a x a = 1,5 x 1,5 = 2,25 (m2)

Diện tích toàn phần là:

S x 6 = 2,25 x 6 = 13,5 (m2)

Thể tích hình lập phương là:

1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (m3).

Tương tự ta làm ra nháp và điền vào các chỗ trống.

Giải bài: Thể tích hình lập phương - sgk Toán 5 trang 122

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021