Giải câu 3 bài chia một số thập phân cho 10, 100, 1000...- Toán 5 trang 66

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 66 - sgk Toán lớp 5

Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Bài làm:

Cách 1:

Số gạo người ta đã lấy ra trong kho là:

537,25 x = 53,725 (tấn gạo)

Vậy số gạo còn lại trong kho là:

537,25 - 53,725 = 483,525 (tấn)

Đáp số: 483,525 tấn

Cách 2:

Số phần gạo còn lại trong kho là:

10 - 1 = 9 (phần)

Số gạo còn lại trong kho là:

(537,25 : 10) x 9 = 483,525 (tấn)

Đáp số: 483,525 tấn

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021