Giải câu 4 bài luyện tập chung Toán 5 trang 31

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 31- sgk toán lớp 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Tính diện tích miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây :

Giải câu 4 bài luyện tập chung - Toán 5 trang 31

A. 96cm2

B. 192cm2

C. 224cm2

D. 288cm2.

Bài làm:

Ta có:

Chiều dài hình chữ nhật MNPQ là

8 + 8 + 8 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

24 X 12 = 288 (cm2)

Diện tích hình vuông EGHK là :

8 X 8 = 64 (cm2)

Diện tích miếng bia là :

288 - 64 = 224 (cm2)

Vậy đáp án đúng là: C. 224cm2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021