Giải câu 2 bài: Thể tích hình hộp chữ nhật sgk Toán 5 trang 121

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 121 sgk toán lớp 5

Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên:

Giải bài: Thể tích hình hộp chữ nhật - sgk Toán 5 trang 120

Bài làm:

Để tính được thể tích khối gỗ, ta chia khối gỗ thành hai hình hộp chữ nhật A và B như hình vẽ dưới đây.

Giải bài: Thể tích hình hộp chữ nhật - sgk Toán 5 trang 120

Hình A có kích thước:

  • chiều dài 8cm ,
  • chiều rộng: 12 - 6 = 6 (cm)
  • chiều cao: 5cm

Vậy thể tích hình hộp chữ nhật A là:

8 x 6 x 5 = 48 x 5 = 240 (cm3)

Hình B có kích thước:

  • chiều dài 15 cm
  • chiều rộng: 6cm
  • chiều cao: 5cm

Vậy thể tích hình chữ nhật B là: 15 x 6 x 5 = 90 x 5 = 450 (cm3)

Thể tích của khối gỗ là: 240 + 450 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021