Giải câu 4 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 134

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trag 134 sgk toán lớp 5

Năm 1492, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ và Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ. Năm 1961, I-u-ri Ga-ga-in là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm?

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 134

Bài làm:

Để biết hai sự kiện cách nhau bao nhiêu năm ta thực hiện phép tính trừ giữa năm 1961 và năm 1492.

Bài giải:

Hai sự kiện cách nhau số năm là:

1961 - 1492 = 469 (năm)

Đáp số: 469 (năm).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021