Giải câu 2 bài Luyện tập chung sgk toán 5 trang 72

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 72 sgk toán lớp 5

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

... 4,35

...2,2

14,09...

.... 7,15

Bài làm:

  • ... 4,35

Ta có: = 4,6 => > 4,35

  • ...2,2

Ta có: = 2,04 => < 2,2

  • 14,09...

Ta có: = 14,1 => 14,09 <

  • .... 7,15

Ta có: = 7,15 => = 7,15

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021