Giải câu 2 bài Khái niệm số thập phân (tiếp theo) Toán 5 trang 37

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 37 - sgk toán lớp 5

Viết các hỗn số sau thành số thập phân rồi đọc số đó:

, $82\frac{45}{100}$, $810\frac{225}{1000}$

Bài làm:

= $\frac{59}{10}$

=> Số thập phân là: 5,9

Đọc là: Năm phẩy chín

= $\frac{8245}{100}$

=>Số thập phân là: 82,45

Đọc là: Tám mươi hai phẩy bốn mươi lăm

= $\frac{810225}{1000}$

=>Số thập phân là: 810,225

Đọc là: Tám trăm mười phẩy hai trăm hai mươi lăm.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021