Giải câu 4 bài : Phép nhân sgk Toán 5 trang 162

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 162 sgk toán lớp 5

Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô tô đi từ A với vận tốc 48,5km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ 30 phút ô tô và xe máy gặp nhau tại C. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài làm:

Đổi : 1 giờ 30 phút = 1 giờ + giờ = 1 + $\frac{1}{2}$ = 1,5 giờ.

Quãng đường xe ô tô đi được là: (đoạn AC)

48,5 x 1,5 = 72,75 (km)

Quãng đường xe máy đi được là : (đoạn BC)

33,5 x 1,5 = 50,25 (km)

Vậy độ dài quãng đường AB là:

AC + CB = 72,75 + 50,25 = 123 (km).

Đáp số: 123km.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021