Giải câu 4 bài phân số thập phân

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 8 - sgk Toán lớp 5

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải câu 4 bài phân số thập phân

Bài làm:

Giải câu 4 bài phân số thập phân

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021