Giải câu 2 bài So sánh hai số thập phân Toán 5 trang 42

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 42 - sgk toán lớp 5

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

6,375; 9,01; 8,72; 6,735; 7,19

Bài làm:

6,375 < 6,735 < 7,19 < 8,72 < 9,01.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021