Giải câu 3 bài Luyện tập Toán 5 trang 50

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 51 - sgk toán lớp 5

Một hình chữ nhật có chiều rộng 16,34m, chiều dài hơn chiều rộng 8,32m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.

Bài làm:

Cách giải:

Bước 1: Tính chiều dài hình chữ nhật.

Bước 2: Tính chu vi hình chữ nhật khi biết chiều dài (a) và chiều rộng (b)

Áp dụng công thức: Chu vi = (a+ b) x 2

Bài giải:

Chiều dài của hình chữ nhật là:

16,34 + 8,32 = 24,66 (m)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(16,34 + 24,66) x 2 = 82 (m)

Đáp số: 82 m

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021