Giải câu 1 bài: Phép chia sgk Toán 5 trang 163

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 163 sgk toán lớp 5

Tính rồi thử lại (theo mẫu):

Giải bài : Phép chia - sgk Toán 5 trang 163

Giải bài : Phép chia - sgk Toán 5 trang 163

a) 8192 :32 ;

15335 : 42.

b) 75,95 : 3,5 ;

97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Chú ý: Phép chia hết: a: b = c, ta có a = c x b (b khác 0)

Phép chia có dư: a : b = c (dư r), ta có a = c x b + r (0 < r < b).

Bài làm:

Giải bài : Phép chia - sgk Toán 5 trang 163

Giải bài : Phép chia - sgk Toán 5 trang 163

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021