Giải câu 5 bài : Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 151

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 151 sgk toán lớp 5

Tìm một số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm, sao cho:

0,1 < ... < 0,2.

Bài làm:

Ta có 0,1 = 0,10 ; 0,2 = 0,20

Số vừa lớn hơn 0,10 vừa bé hơn 0,20 có thể là 0,11 ; 0,12 ; 0,13; ....0,19.

Ta chọn bất kì một số trong các số trên để điền vào chỗ trống:

Chẳng hạn: 0,1 < 0,15 < 0,2.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021