Giải câu 1 trang 16 toán 5 Bài luyện tập chung (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 16 - sgk Toán lớp 5

Tính:

$\frac{1}{5}:\frac{7}{8}$

$1\frac{1}{5}: 1\frac{1}{3}$

Bài làm:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021