Giải bài ôn tập và bổ sung giải toán sgk toán 5 trang 18, 19

  • 1 Đánh giá

Để củng cố và giúp các con làm tốt hơn các dạng giải toán, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bài ôn tập và bổ sung giải toán. Hầu hết, nhiều con vẫn chưa định hình được cách giải các bài toán. Vì vậy, hãy tham khảo các ví dụ ở SGK kèm theo những hướng dẫn giải bài tập của các thầy cô để các con hiểu bài nhanh hơn nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 19 - sgk Toán lớp 5

Mua 5m vải hết 80 000 đồng. Hỏi mua 7m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 19 - sgk Toán lớp 5

Một đội trồng rừng trung bình cứ 3 ngày trồng được 1200 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 19 - sgk Toán lớp 5

Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người.

a) Với mức tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021