Giải câu 1 bài chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 68 sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 12 : 5 b)15 : 8

23 : 4 75 : 12

882 : 36 81 : 4

Bài làm:

Giải bài chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021