Giải bài Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân sgk toán 5 trang 44

  • 1 Đánh giá

Chúng ta đã được học về các đơn vị đo độ dài. Chúng ta cũng đã được học số thập phân. Vậy làm thế nào để viết số đo độ dài dưới dạng số thập phân? Điều đó sẽ được giải đáp cho các con trong bài học ngày hôm nay. Các con phải theo dõi ví dụ và hướng dẫn bài giải để làm bài tập tốt hơn nhé.

A. Lý thuyết.

a) Ví dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

5m3dm = ...m

Cách làm: 5m3dm = m = 5,3m

Vậy: 5m 3dm = 5,3m

b) Ví dụ 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

3m 5cm = ...m

Cách làm: 3m 5cm = m = 3,05m

vậy: 3m 5cm = 3,05m

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 44 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 6dm = ....m;

b) 2dm 2cm = ...dm

c) 3cm 7cm =...m

d) 23m 13cm = ...m

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 44 - sgk toán lớp 5

Viết số các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là mét:

3m 4dm; 2m 5cm; 21m 36cm.

b) Có đơn vị đo là đề- xi- mét:

8dm 7cm; 4dm 32mm; 73mm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 44 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 5km 302m= ...km;

b) 5km 75m = ..km;

c) 302m =....km

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021