Giải câu 1 bài Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân Toán 5 trang 44

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 44 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m 6dm = ....m;

b) 2dm 2cm = ...dm

c) 3cm 7cm =...m

d) 23m 13cm = ...m

Bài làm:

a) 8m 6dm = m= 8,6 m

b) 2dm 2cm = dm= 2,2dm

c) 3m 7cm = m= 3, 07m

d) 23m 13cm =m= 23,13 m

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021