Giải câu 2 bài ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 10 - Toán lớp 5

Tính:

Bài làm:

Những số đơn trong bài toán các con đưa về dạng phân số.

Ví dụ a: 3 =

Sau đó, các con tiến hành quy đồng cũng mẫu số để thực hiện phép toán.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021