Giải câu 3 bài : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu sgk Toán 5 trang 126

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trag 126 sgk toán lớp 5

Hãy kể tên một vài đồ vật có dạng:

a) Hình trụ;

b) Hình cầu;

Bài làm:

Có rất nhiều vật xung quanh chúng ta có hình trụ hay là hình cầu, ta có thể kể tên một số vật thường gặp ở nhà, ở trường,....

Một số ví dụ như sau:

a) Một số vật có dạng hình trụ là: Lon nước cocacola, hộp sắt đựng sữa bột, hộp sữa ông thọ, hộp để chè, ống đựng bút,...

b) Một số vật có dạng hình cầu là: quả bóng đá, quả bóng bàn, viên bi, quả địa cầu, quả bi da, quả bóng tenis,...

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021