Giải bài hỗn số (tiếp theo) Sgk toán 5 trang 13

  • 1 Đánh giá

Bài trước, chúng ta đã học hỗn số. Hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với bài hỗn số với dạng toán chyển từ hỗn số sang phân số. Chắc chắn các con còn hoang mang đúng không nào? Hãy tìm hiểu ví dụ và xem thầy cô hướng dẫn giải bài tập để hiểu bài nhanh hơn nhé.

A. Ví dụ mẫu:

Giải bài hỗn số (tiếp theo) - Sgk toán 5 trang 13

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 13 - sgk Toán lớp 5

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

$4\frac{2}{5}$

$9\frac{5}{7}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 14 - sgk Toán lớp 5

Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 14 - sgk Toán lớp 3

Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021