Giải câu 2 trang 14 Toán 5 bài hỗn số (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 14 - sgk Toán lớp 5

Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu).

Bài làm:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021