Giải câu 1 bài Khái niệm số thập phân (tiếp theo) Toán 5 trang 37

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 37 - sgk toán lớp 5

Đọc mỗi số thập phân sau:

9,4; 7,98; 25,477; 206,075; 0,307

Bài làm:

9,4 đọc là: chín phẩy bốn

7,98 đọc là: bảy phẩy chín mươi tám

25,477 đọc là: hai lăm phẩy bốn trăm bảy mươi bảy

206,075 đọc là: hai trăm linh sáu phẩy bảy mươi lăm.

0,307 đọc là: không phẩy ba trăm linh bảy.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021