Giải bài Luyện tập chung sgk toán 5 trang 47

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập chung. Theo đó, các con sẽ được bổ sung thêm các dạng toán như viết các số đo diện tích, đo độ dài hay đo khối lượng dưới dạng số thập phân. Chúng ta cùng bắt đầu làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 47 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 42m 34cm = ...m;

b) 56m 29cm= ...dm;

c) 6m 2cm = ...m;

d) 4352m = ....km

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 47 - sgk toán lớp 5

Viết các số sau dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-gam:

a) 500g; b) 347g; c) 1,5 tấn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 47 - sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

a) 7km2 ; 4ha; 8,5ha.

b) 30dm2 ; 300dm2; 515dm2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 47 - sgk toán lớp 5

Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,15km và chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích sân trường với đơn vị đo là mét vuông, là héc -ta.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021