Giải câu 3 bài Luyện tập Toán 5 trang 60

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 60 - sgk toán lớp 5

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1 000 000, quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được 19,8 cm. Hỏi độ dài thật của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài làm:

Quãng đường từ thành phồ Hồ Chí Minh đến Phan thiết trên thực tế là:

19,8 x 1000000 = 198000000 (cm) hay = 198 (km)

Đáp án: 198 km

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021