Giải câu 3 bài luyện tập sgk toán 5 trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 68 sgk toán lớp 5

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó?

Bài làm:

Chiều rộng mảnh vườn là:

24 x = 9,6(m)

Chu vi mảnh vườn là:

(24 + 9,6 ) x 2 = 67,2(m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 x9,6 = 230,4 (m2)

Đáp số: chu vi: 67,2(m)

Diện tích: 230,4 (m2)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021