Giải bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 164

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố về phép chia: cách chia 2 số thập phân, cách chia 2 phân số, các tính chất đặc biệt của phép chia, các bài toán có lời văn...KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 164 sgk toán lớp 5

Tính:

a) : 6 ; 16 : \(\frac{8}{11}\) ; 9 : \(\frac{3}{5}\) x \(\frac{4}{15}\) ;

b) 72 :45 281,6 : 8 300,72 : 53,7

15 : 50 912,8 : 28 0,162 : 0,36

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 164 sgk toán lớp 5

Tính nhẩm:

a) 3,5 : 0,1 8,4 : 0,01 9,4 : 0,1

7,2 : 0,01 6,2 :0,1 5,5 : 0,01

b) 12 : 0,5 20 : 0,25 : 0,5

11 : 0,25 24 : 0,5 15 : 0,25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 164 sgk toán lớp 5

Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

a) 3 : 4 ; c) 1 : 2 ;

b) 7 : 5 ; d) 7 : 4 ;

Mẫu: a) 3 : 4 = = 0,75.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 165 sgk toán lớp 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một lớp học có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?

A. 150% B. 60% C. 66% D. 40%

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021