Giải câu 2 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 106

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 106 sgk toán lớp 5

Một chiếc khăn trải bàn hình chữ nhật có chiều dài 2m và chiều rộng 1,5m. Ở giữa khăn người ta thêu học tiết trang trí hình thoi có các đường chéo bằng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Tính diện tích khăn trải bàn và diện tích hình thoi.

Giải câu 2 bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 106

Bài làm:

Khăn trải bàn hình chữ nhật có chiều dài bằng 2m và chiều rộng 1,5 m.

Vậy diện tích khăn trải bàn là: 2 x 1,5 = 3 (m2)

Họa tiết trang trí là hình thôi có 2 đường chéo lần lượt là 2m và 1,5 m.

Vậy diện tích hình thoi là: = 1,5 (m2)

Đáp số: 3m2, 1,5m2

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021