Giải câu 3 bài : Thời gian sgk Toán 5 trang 143

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trag 143 sgk toán lớp 5

Một máy bay bay với vận tốc 860 km/giờ được quãng đường 2150km. Hỏi máy bay đến nơi lúc mấy giờ, nếu nó khởi hành lúc 8 giờ 45 phút ?

Bài làm:

Thời gian máy bay bay hết quãng đường là:

t = s : v = 2150 : 860 = 2,5 (giờ).

2,5 giờ = giờ = 2 giờ 30 phút.

Máy bay khởi hành lúc 8 giờ 45 phút thì máy bay đến nơi lúc:

8 giờ 45 phút + 2 giờ 30 phút = 10 giờ 75 phút = 11 giờ 15 phút

Đáp số: 11 giờ 15 phút.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021