Giải Toán lớp 5 trang 68 Giải bài tập trang 68 SGK Toán 5

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc.com.vn mời các bạn cùng tham khảo bài viết Giải Toán lớp 5 trang 68 với những gọi ý, phương pháp giải cùng với đáp án chi tiết.

Giải Toán lớp 5 trang 68 Bài 1

Đặt tính rồi tính

a) 12 : 5

23 : 4

882 : 36

b) 15: 8

75 : 12

81 : 4

Phương pháp giải

Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

- Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.

- Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 00 rồi chia tiếp.

- Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm bên phải số dư mới một chữ số 00 rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.

Đáp án 

Ta đặt tính như sau:

Giải Toán 5 trang 68

Kết quả như sau:

a) 12 : 5 = 2,4

23 : 4 = 5,75

882 : 36 = 24,5

b) 15: 8 = 1,875

75 : 12 = 6,25

81 : 4 = 20, 25

Giải Toán lớp 5 trang 68 Bài 2

May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

Phương pháp giải

- Số vải may 1 bộ quần áo = số vải may 25 bộ quần áo : 25 .

- Số vải may 6 bộ quần áo = số vải may 1 bộ quần áo × 6 .

Tóm tắt:

25 bộ: 70 m

6 bộ: . . . m ?

Đáp án

May 1 bộ quần áo hết: 70 : 25 = 2,8 (m vải)

May 6 bộ quần áo hết: 2,8 × 6 = 16,8 (m vải)

Đáp số: 16,8 m vải

Giải Toán lớp 5 trang 68 Bài 3

Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số thập phân:

\begin{array}{lll}
\frac{2}{5}; &\frac{3}{4}; &\frac{18}{5}
\end{array}

Phương pháp giải

\frac{a}{b}=a\ :\ b. Do đó để viết phân số \frac{a}{b}dưới dạng số thập phân ta thực hiện phép tính chia a : b.

Đáp án 

Ta có:

Giải Toán 5 trang 68

Giải Toán lớp 5 theo từng trang với đầy đủ các phần bài tập sẽ giúp các em học sinh dễ dàng theo dõi. Không chỉ đưa ra hướng dẫn giải đáp chi tiết, phương pháp giải hợp lí mà còn kèm theo kết quả của bài tập, các em có thể so sánh đáp án cũng như ôn luyện lại từng dạng bài toán với các đề bài khác nhau khi đã nắm bắt được phương pháp giải.

Chủ đề liên quan