Giải câu 2 bài diện tích hình tam giác

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 88 sgk toán lớp 5

Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 5m và chiều cao 24dm

b) Độ dài đáy là 42,5m và chiều cao là 5,2m

Bài làm:

a) Giải bài diện tích hình tam giác

Diện tích hình tam giác là: = 6 ($m^{2}$)

b) Giải bài diện tích hình tam giác

Diện tích hình tam giác là: = 110,5 ()

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021