Giải bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 127

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố lại toàn bộ các bài tập về tính chu vi, diện tích, thể tích. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây, bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 127 sgk toán lớp 5

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) cso AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD và BDC.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 127

a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.

b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BDC.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 127 sgk toán lớp 5

Cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ) có MN = 12cm, chiều cao KH = 6cm. SO sánh diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích của hình tam giác MKQ và hình tam giác KNP.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 127

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trag 127 sgk toán lớp 5

Trên hình bên, hãy tính diện tích phần đã tô màu của hình tròn.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 127

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021