Giải bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 137

  • 1 Đánh giá

Để luyện tập cách cộng trừ, nhân chia của số đo thời gian, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 137 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 3 giờ 14 phút x 3;

b) 36 phút 12 giây : 3;

c) 7 phút 26 giây x 2;

d) 14 giờ 28 phút : 7 ;

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 137 sgk toán lớp 5

Tính:

a) (3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút) x 3;

b) 3 giờ 40 phút + 2 giờ 25 phút x 3;

c) (5 phút 35 giây + 6 phút 21 giây) : 4 ;

d) 12 phút 3 giây x 2 + 4 phút 12 giây : 4.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 137 sgk toán lớp 5

Trung bình một người thợ làm xong 1 sản phẩm hết 1 giờ 8 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 7 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 8 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó phải làm trong bao nhiêu thời gian ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trag 137 sgk toán lớp 5

Điền các dấu ">, <, =" vào chỗ trống:

4,5 giờ....4 giờ 5 phút

8 giờ 16 phút - 1 giờ 25 phút ...2 giờ 17 phút x 3

26 giờ 25 phút : 5 ...2 giờ 40 phút + 2 giờ 45 phút.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021