Giải bài Luyện tập sgk toán 5 trang 54

  • 1 Đánh giá

Các con đã được học trừ hai số thập phân. Các con có cảm thấy khó không nào? Để giúp các con làm tốt hơn dạng toán này, hôm nay thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài luyện tập. Chúng ta cùng bắt đầu.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 54 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 68,72 - 29,91;

b) 52,37 - 8,64;

c) 75,5 - 30,26;

d) 60 - 12,45.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 54 - sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) x + 4,32 = 8,67;

b) 6,85 + x = 10,29;

c) x - 3,64 = 5,86;

d) 7,9 - x = 2,5.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 54 - sgk toán lớp 5

Ba quả dưa cân nặng 14,5 kg. Quả thứ nhất cân nặng 4,8 kg, quả thứ hai nhẹ hơn quả thứ nhất 1,2kg. Hỏi quả thứ ba cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Giải câu 3 bài Luyện tập - Toán 5 trang 54

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 54 - sgk toán lớp 5

a) Tính rồi so sánh giá trị của a-b-c và a- (b+c)

Giải câu 4 bài Luyện tập - Toán 5 trang 54

b) Tính bằng hai cách:

8,3 - 1,4 - 3,6; 18,64 - ( 6,24 + 10,5)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021