Giải bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 145

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố kiến thức và bài tập về cộng, trừ, nhân, chia thời gian ; cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 145 sgk toán lớp 5

Một người đi xe đạp từ B đến C với vận tốc 12 km/giờ, cùng lúc đó một người đi xe máy từ A cách B là 48km với vận tốc 36km/ giờ và đuổi theo xe đạp (xem hình dưới đây). Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ xe máy đuổi kịp xe đạp ?

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 145

b) Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Sau 3 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 36 km/giờ. Hỏi kể từ lúc xe máy bắt đầu đi, sau bao lâu xe máy đuổi kịp xe đạp ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 146 sgk toán lớp 5

Loài báo gấm có thể chạy với vận tốc 120km/giờ. Hỏi vận tốc đó báo gấm chạy trong giờ được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 145

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 146 sgk toán lớp 5

Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36 km/giờ. Đến 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54km/giờ. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021